• building managment system||||13||||گالری صفحه اصلی فارسی

  • smart Home||||10||||گالری صفحه اصلی فارسی

سیستم صوتی هوشمند

کاربرد اصلی سیستم صوتی در مراکز خرید عمومی و ادارات، پخش موسیقی پس زمینه و یا اطلاع رسانی در فضاهای عمومی ساختمان میباشد. با توجه به اینکه عموما مراکز خرید دارای سرو صدای فراوان و شلوغ هستند میتوان با پخش موسیقی پس زمینه ایجاد آرامش در این فضاها نمود و محیطی راحت را برای خرید فراهم کرد. همچنین به عنوان یک بخش از ابزار سیستم مدیریت ارتباطات می توان در زمان اطلاع رسانی و راهنمایی خریداران با استفاده از سیستم ردیابی پخش به خوبی عمل کرد. اما شاید مهمترین کاربرد این سیستم، اعلان خطر و هشدار در زمان بروز بحران ها میباشد که میتواند کارمندان و مراجعهکنندگان را به خوبی و در نهایت سرعت به بیرون از ساختمان راهنمایی کند. در اتفاقاتی نظیر آتش سوزی، زلزله و آدم ربایی این سیستم کمک شایانی در جلوگیری از سردرگمی افراد محبوس در ساختمان میگردد.

از قابلیتهای این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • انجام تنظیمات زمان، مناطق پخش و موزیک ها برای سیستم پخش موزیک به صورت خودکار
  • تجمیع با سیستمهای اعلان و اطفاء حریق و سایر سیستمهای امنیتی