• building managment system||||13||||گالری صفحه اصلی فارسی

 • smart Home||||10||||گالری صفحه اصلی فارسی

اعلام و اطفا حریق

سیستم اعلام حريق، به مجموعهاي از قطعات الکترونيکي گفته ميشود که وظيفه آشکارسازي حريق در اماکن مختلف را بر عهده دارد. از سيستمهاي اعلام حريق به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن اداری و صنعتي استفاده مي شود تا خسارتهاي ناشي از حريق را به حداقل برسانند و همچنين براي اطلاع دادن به ساکنين ساختمان در مواقع بروز حريق از اين سيستم ها استفاده مي شود تا حدالامکان از تلفات جاني جلوگيري شود. برخی امکانات سیستم اعلام و اطفاء حریق هوشمند به شرح زیر است:

 • تنظیم حساسیت متفاوت برای هر حسگر
 • اعلام هشدار صوتی
 • اعلام هشدار بر روی نرم افزار و موبایل
 • ارسال پیام کوتاه به سازمانهای امدادی و پلیس و هر جای دیگر
 • خاموش کردن هوا رسان طبقه درگیر حریق
 • فشار مثبت شدن هوا رسانهای دیگر طبقات غیردرگیر حریق
 • روشن شدن فن های اگزاست راه پله های طبقات جهت تخلیه دود
 • قطع برق اصلی طبقه در گیر حریق و قطع گاز اصلی ورودی به ساختمان
 • قرار گرفتن تمامی آسانسورها در طبقه همکف جهت استفاده مامورین امدادی
 • بستن دریچه ها حریق طبقات غیر درگیر حریق جهت جلوگیری کردن از ورود دود به آنها
 • قفل شدن دربهای فرار طبقات غیر درگیر حریق به منظور جلوگیری از هجوم جمعیت به راه پله ‏ها